Ostalo

Uvjeti korištenja

Poštovani kupci,

na ovoj web stranici se nalazi opis mjerne opreme za profesionalne korisnike. Održavanje u industriji, elektroinstalacije, proizvodnja i razvoj, laboratorijska mjerenja, mjerenja u telekomunikacijama su najčešća područja gdje je bez primjene odgovarajućih mjernih alata teško otkriti i otkloniti kvarove.

Ukoliko ne pronađete instrumente koji vam trebaju, slobodno nas kontaktirajte i zajedno ćemo pronaći rješenje!


Uvjeti poslovanja za kupce u HrvatskojObjavljeno:
1. Opće
 •     Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na prodaju proizvoda, objavljenih u katalozima i na web stranicama poduzeća Micom Elektronika d.o.o., Samoborska 85A, 10090 Zagreb (u daljnjem tekstu Micom).
 •     Opće i ostale uvjete poslovanja određuje Micom. Micom također odgovara za objavljeni sadržaj i izvršenje narudžbi u skladu s objavljenim uvjetima.
 •     Opći uvjeti su objavljeni na web stranici www.metroteh.hr, s ciljem, da je svaki kupac, koji naručuje robu na web stranicama, upoznat s kompletnim tekstom. Smatra se, da s predajom narudžbe u bilo kojem obliku kupac u cijelosti prihvaća ove opće uvjete poslovanja.
 •     Micom i kupci koji su fizičke osobe međusobne obaveze utvrđuju ovim općim uvjetima  i Zakonom o zaštiti potrošača.
 •     Micom i pravne i fizičke osobe, koji obavljaju profitabilnu djelatnost, međusobne obaveze utvrđuju se posebnim sporazumom u pisanom obliku odnosno usvajanjem ovih općih uvjeta. U slučaju, gdje je kupac pravna ili fizična osoba, koja ne obavlja profitabilnu djelatnost, neovisno o pravnom organizacijskom obliku, za njega vrijede odredbe Zakona o zaštiti potrošača samo u slučajevima, gdje je to posebno navedeno u samom zakonu.
    
   2. Naručivanje proizvoda
 •         Proizvode možete naručiti na sljedeće načine:
 •          poštom na adresu: Micom Elektronika d.o.o., Samoborska 85A, 10 000 Zagreb
 •          telefaxom na broj.: 01 345 93 73
 •          elektronskom poštom na: info@metroteh.hr
 •          preko web stranice: www.metroteh.hr
 •          telefonom na broj.: 01 3666 451
 •         Primljene narudžbe smatraju se neopozivima. Po primitku narudžbe Micom izdaje potvrdu narudžbe, koja sadrži opis proizvoda, cijenu, uvjete plaćanja, predviđeni rok isporuke i način dostave. S potvrdom narudžbe također je sklopljen ugovor o kupnji između kupca i Micoma. Kupac može otkazati narudžbu bez troškova samo do trenutka kada Micom izda potvrdu narudžbe.
 •         Micom također može odbiti izvršenje ugovora, ako utvrdi da ga pod tim uvjetima ne može provesti, o čemu će kupac biti pismeno obaviješten. 
        
    3. Naručivanje preko weba
 •         Registracija: Prije slanja narudžbe preko web stranice obavezna je registracija putem obrasca. To vrijedi samo za prvu narudžbu, kod ponovnih naručivanja registracija nije potrebna.
 •         Predaja narudžbe: Po uspješno poslanoj narudžbi primiti ćete obavijest u elektronskoj pošti, da je vaša narudžba zaprimljena na obradu.
 •         Potvrda narudžbe: Poslanu narudžbu ćemo u Micomu pregledati i ukoliko će biti potpuno ispunjena, što znači da sadrži sve podatke o kupcu i naručenim proizvodima, izdati ćemo potvrdu narudžbe. U slučaju da neki podaci nedostaju, kontaktirati ćemo vas putem elektronske pošte ili na broj telefona, koji je naveden u kontaktnim podacima.
 •         Realizacija: Micom započinje s realizacijom narudžbe odmah po potvrdi narudžbe. Ukoliko robu imamo na skladištu, biti će isporučena u roku od dva radna dana od potvrde narudžne ili primitka uplate, ako je predviđeno avansno plačanje. Ukoliko robu nemamo na skadištu, u roku sedam dana od primitka narudžbe biti ćete obaviješteni o predviđenom datumu isporuke.
        
    4. Dostava proizvoda
    Ukoliko nije drugačije dogovoreno, naručene proizvode besplatno dostavljamo na vašu adresu kurirskom službom. To vrijedi samo za pošiljke u vrijednosti iznad 175,00 EUR bez PDV-a. Za pošiljke manje vrijednosti robu šaljemo na trošak primatelja.
    
    Po prethodnom dogovoru je preuzimanje robe moguće također u sjedištu naše tvrtke na adresi:

    MICOM Elektronika d.o.o.
    Samoborska 85A
    10000 ZAGREB
    
    5. Cijene
    Sve cijene navedene na web stranicama trgovine su izražene u kunama te uključuju porez na dodanu vrijednost. Obrazac narudžbe, kao i potvrda narudžbe i izdani račun sadržavaju pored osnovne cijene proizvoda i iznos pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost.
    Porezni obveznici za PDV moraju pri naručivanju priložiti svoj identifikacijski broj (OIB).
    Micom zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave. Za već odobrene narudžbe cijena je fiksna.
    
    6. Način plaćanja
    Naručene proizvode možete platiti na sljedeće načine:
    • avansno plaćanje.
     U tom slučaju naručene proizvode plaćate uplatom na kunski žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d. ; IBAN: HR6123600001101945559
    • Odgoda plaćanja
    Za većinu naših stalnih kupaca vrijede uvjeti plaćanja 30 dana po isporuci robe. Nove kupce, koji bi željeli takve uvjete plaćanja, molimo, da nam pred izdavanje narudžbe pošalju svoje osnovne podatke, na što ćemo vas obavijestiti o uvjetima plaćanja.
    
    7. Zadržavanje prava vlasništva
    Zadadržavamo pravo vlasništva nad pronim proizvodima, koji ostaju u vlasništvu Micoma dokle god roba nije plaćena u cjelosti.
    
    8. Prestanak ugovora, povrat proizvoda i vraćanje uplate
    Fizičke osobe, koje su predale online narudžbu imaju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača pravo, da u roku od četrnaest dana pisanim putem obavijeste da odustaju od kupnje. U slučaju da je roba već isporučena, kupac koji je odustao od kupnje je obavezan robu vratiti najkasnije trideset dana nakon obavijesti o odustajanju od kupnje. Roba mora biti vraćena na trošak kupca u sjedište naše tvrtke u Zagrebu.
    Ukoliko je kupac već upotrebljavao instrument, pa se predomislio, gubi pravo odustajanja od kupnje.
    Proizvodi moraju biti vraćeni neoštećeni, u jednakoj količini i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži. Oštećene proizvode, proizvode u promijenjenoj količini i proizvode u neoriginalnoj ili oštećenoj ambalaži nije moguće vratiti. U povratu s proizvodom mora biti priložena kopija računa.
    Ukoliko je vraćena roba već plaćena, vratiti ćemo vam iznos uplaćen za vraćenu robu u najkraćem mogućem roku, najkasnije trideset dana po primitku vraćene robe.
    U slučaju da je naručitelj pravna ili fizička osoba, koja obavlja profitabilnu djelatnost, bez obzira na njezin pravni status, te u slučajevima, kada je kupnja ostvarena na osnovi ugovora, sklopljenog na daljinu, odredbe gornjih stavki se ne primjenjuju. Svaki zahtjev za povrat robe će biti u ovim i sličnim slučajevima razmatran pojedinačno.
    
    9. Garancija i servis
    Micom omogućuje garancijsko i vangarancijsko servisiranje svih proizvoda iz kataloga i to u vlastitom servisu u Zagrebu, u slučaju tehnički zahtjevnijih popravaka u servisu dobavljača. Trajanje garancije je u katalogu navedeno posebno za svaki proizvod.
    Uz garanciju preuzimamo odgovornost, da ćemo u garancijskom roku odstraniti sve nedostatke i kvarove na uređaju, nastale u normalnim uvjetima rada i pridržavanjem uputa proizvođača, te pod uvjetom, da uređajem nisu rukovale neovlaštene osobe. Garancijski rok za svaki uređaj je određen od strane proizvođača.
    Garancija se ostvaruje predočenjem ispunjenog garancijskog lista odnosno računa, koji je izdan od strane ovlaštenog prodavača pri kupnji proizvoda.
    Sve proizvode, kojima je potreban servis, dostavite na naš adresu u Zagrebu (osobno ili poštom) i priložite sljedeće:
    - podatke o vlasniku proizvoda i osobu za kontakt
    - opis kvara odnosno uzroka slanja instrumenta na servis
    - u koliko je proizvod pod garancijom potrebno je priložiti dokaz o datumu kupnje (račun) i garancijski list
    U garancijskom roku troškove slanja instrumenta do servisa (također i do ovlaštenog servisa u inozemstvu ukoliko je to potrebno) snosi vlasnik, a troškove povrata snosi Micom. U slučaju vangarancijskog servisa troškove slanja instrumenta do servisa i natrag snosi vlasnik.
    Nakon pregleda u našem servisu, instrument će biti popravljen ili poslan na popravak u servis dobavljača. U slučaju vangarancijskog servisa prije samog popravka vlasniku ćemo dati ponudu za troškove popravka, koji ćemo obaviti onda, kada vlasnik potvrdi našu ponudu i preda narudžbu, odnosno plati popravak.

    
    10. Sigurnost podataka
    Vaši osobni podaci čuvaju se u skladu s važećim propisima. Podaci, prikupljeni narudžbama, upotrebljavati će se isključivo za slanje ponuda, računa i ostale potrebne komunikacije izmađu vas i Micoma.
    
    11. Podaci o vlasniku online trgovine
    Micom Elektronika d.o.o.
    Samoborska 85A
    10 090 Zagreb
    Matični broj: 2192063
    Porezni broj (OIB): 19422090987
    Porezni obveznik: DA

Povratni Metroteh poziv
Pošaljite upit
Prezentacija rada instrumenta